Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Postać matki stała się inspiracją dla wielu twórców literackich. Poza dosłowną rolą opiekunki, nadawali oni jej także symboliczne znaczenie tak, jak ma to miejsce w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

- Jedną z bohaterek „Dziadów” jest pani Rollison, której syn przebywał w więzieniu i był poddawany okrutnym torturom.
- Kobieta mimo tego, że była niewidoma i schorowana pragnęła uzyskać informacje o synu, dlatego wystawała pod domem Nowosilcowa.
- Pani Rollison nie zważała na szykany i pobicia, a jej determinacja pozwoliła jej uzyskać audiencję z Senatorem.
- Na wieść o ciężkim stanie syna kobieta ponownie udała się do Senatora, a jej cierpienie było tak wielkie, że sam Nowosilcow się jej wystraszył.
- Pani Rollison jest literacką wizją Matki-Polki, która wychowała syna na patriotę, jednak jego poświęcenie dla ojczyzny ostatecznie przyniosło jej ogromne cierpienie.
- Jej postać jest symbolem wszystkich matek, których dzieci cierpiały w trakcie zaborów i nie bały się upokorzenia, by pomóc swoim pociechom.
- Ponadto kreacja Matki-Polki w „Dziadach” jest symbolem Polski jako matki wszystkich Polaków, która podobnie jak pani Rollison poświęciła się dla dobra swoich dzieci.

„Elegia o chłopcu polskim” Krzysztof Kamil Baczyński – wiersz pokazuje rozpacz i cierpienie matki, której najpierw odebrano syna, a następnie go zamordowano podczas wojny;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
15  Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst