Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Grecka mitologia to dzieło ponadczasowe, które inspiruje twórców literatury i sztuki nawet w czasach współczesnych. Z reguły autorzy wykorzystują wątki mitologiczne, by za ich pomocą przedstawić aktualne ich czasom sytuacje i problemy.

- Przykładem takiego utworu jest „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego inspirowany grecką mitologią i „Iliadą” Homera.
- Akcja dramatu Kochanowskiego dotyczy wydarzeń poprzedzających wybuch wojny trojańskiej.
- Poeta celowo sięgnął po wątki mitologiczne, by pokazać, jak w dobie renesansu odbierane są wątki antyczne.
- Ponadto motywy mitologiczne zostały wykorzystane do stworzenia alegorii XVI-wiecznej Polski (Troja jako Rzeczpospolita) zagrożonej upadkiem.
- „Odprawa posłów greckich” jest więc głównie apelem do rodaków, by zaczęli szanować ojczyznę i dbać o jej wspólne dobro.

„Oda do młodości” Adam Mickiewicz – w treści utworu znajdują się nawiązania do mitologicznych postaci np. Hebe, hydry czy centaura oraz postaw (prometeizm, tyrteizm);
  Dowiedz się więcej