Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Heroizm kojarzy się z odwagą, polem bitwy i wielkimi czynami. Czy jednak heroizmem nie można nazwać także innego rodzaju walki? Walki o przetrwanie, o zachowanie godności czy człowieczeństwa w skrajnej sytuacji? Takie świadectwo heroizmu związane z egzystencją Żydów w getcie warszawskim zawarła Hanna Krall w utworze „Zdążyć przed panem Bogiem”.

- Warunki życia w getcie warszawskim były tragiczne głównie ze względu na przeludnienie, choroby, głód i ciągły lęk przed śmiercią.
- Te okoliczności sprawiały, że w walce o przeżycie ludzie tracili swoje człowieczeństwo.
- Edelman wspominał o aktach kanibalizmu czy bójkach w celu zdobycia pożywienia.
- Żydzi zdecydowali się zorganizować powstanie, gdyż uważali, że śmierć z bronią jest bardziej heroiczna i będzie lepiej zapamiętana niż śmierć w komorze gazowej.
- W ten sposób chcieli samodzielnie zdecydować o tym, w jaki sposób zginą.
- Za heroizm w skrajnej sytuacji pobytu w getcie może być uznane także oddanie numerku na życie córce, zbiorowe samobójstwo, podanie przez lekarkę cyjanku małym pacjentom czy zamordowanie noworodka po to, by ochronić ich przed śmiercią z rąk Niemców.
- Edelman dostrzegał odwagę powstańców, jednak nie oceniał ich jako typowych bohaterów, czym dokonał ich deheroizacji.
- Celem autora było jednak przede wszystkim ukazanie prawdziwego oblicza walki w getcie.
- Może Ci się wydawać, że zachowanie powstańców było okrutne i mało bohaterskie, jednak w skrajnej sytuacji ludzie przyjmują zupełnie inne postawy niż w codziennym życiu.

„Campo di Fiori” Czesław Miłosz – w wierszu podmiot liryczny pochyla się nad tragicznym losem Żydów ginących w getcie. Ich cierpienie i śmierć były obojętne dla mieszkańców Warszawy, którzy bawili się przy karuzeli stojącej obok murów getta.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Ile jest warte ludzkie życie? Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Świat za murem – perspektywy życia w okupowanej Warszawie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst