Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Tożsamość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wpływ na nią mają życiowe doświadczenia, otoczenie i ludzie, którzy otaczają człowieka. Źródłem tożsamości może być także kultura i tradycja, czego dowiódł Andrzej Stasiuk w opowiadaniu „Miejsce”.

- Akcja utworu toczy się w pewnej wsi w Beskidzie Niskim na pustym placu, gdzie znajdowała się cerkiew.
- Narrator przekazał odwiedzającemu to miejsce turyście swoje refleksje na temat powstawania tego miejsca i jego znaczenia dla lokalnej społeczności.
- Cerkiew zaczęła niszczeć, dlatego została zabrana do muzeum.
- W opowiadaniu Stasiuka znajdziesz motyw przywiązania do miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu i będących częścią lokalnej tradycji i kultury.
- Powrót wysiedlonych Łemków w rodzinne strony świadczy o tym, że kultura i tradycja pełnią ważną funkcję w kształtowaniu tożsamości człowieka.
- Przykład tego znajdziesz w postawie starszego mężczyzny, który przed śmiercią zapragnął odwiedzić cerkiew oraz ludzi, którzy odwiedzali cerkiew nawet pomimo jej niszczenia.

„Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa – tradycja była ważnym elementem tożsamości zarówno u rodu Korczyńskich, jak i Bohatyrowiczów. Pamięć o minionych czasach i dziejach przodków ukształtowały ich życiowe postawy;


Udostępnij  Dowiedz się więcej