Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pytanie o sens życia to pytanie, które każdy człowiek zadał sobie chociaż raz w życiu. Przykłady tego, co może nadać ludzkiemu życiu cel, możesz odnaleźć w literaturze. Jednym z ciekawszych bohaterów poszukujących sensu życia był Kordian.

- Kordian był piętnastoletnim, wrażliwym chłopcem, którego dręczył niepokój duszy i nadmierna uczuciowość.
- Po nieudanej próbie samobójczej wyruszył w wędrówkę po Europie.
- W trakcie podróży uświadomił sobie, że światem rządzi pieniądz i ludzie, którzy bezlitośnie realizują swoje cele.
- Momentem kulminacyjnym w życiu Kordiana był monolog na Mont Blanc, kiedy to bohater zdecydował się poświęcić swoje życie służbie ojczyźnie.
- Po powrocie do kraju Kordian zdecydował się zamordować cara, jednak nie udało mu się to ze względu na własne ograniczenia.
- W trakcie lektury dramatu zauważysz, że Kordian z młodego chłopca ukształtowanego przez poezję był zmuszony dorosnąć i dostrzec brutalność świata, jednak to właśnie te doświadczenia pozwoliły mu odkryć sens swojego życia.

„Dziady” Adam Mickiewicz – Gustaw-Konrad jest doskonałym przykładem bohatera, który poszukuje życiowego celu, a jego światopogląd zmieniał się wraz z jego dojrzewaniem;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst