Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Majątek i pochodzenie mają wielki wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo. Szczególnie widoczne było to w czasach, gdy społeczeństwo polskie podzielone było na warstwy społeczne. Doskonale zobrazował to Bolesław Prus w „Lalce”.

- Stanisław Wokulski wywodził się ze zubożałej szlachty.
- Bohater całe swoje życie starał się rozwijać i nawet pobyt na zesłaniu na Syberii wykorzystał do tego, by się kształcić.
- Dzięki swojej przedsiębiorczości Wokulski pomnożył majątek odziedziczony po swojej żonie, który wykorzystywał w celu realizowania postulatów pracy u podstaw.
- Mimo swojej postawy i osiągniętego sukcesu finansowego, bohater był traktowany przez arystokrację jako człowiek gorszy, z powodu swojego pochodzenia i zajmowania się pracą.
- Majątek Wokulskiego umożliwił mu jednak dostanie się na salony i staranie się o rękę ukochanej Izabeli, dla której pieniądze mężczyzny oznaczały możliwość życia w luksusie.
- Powieść Bolesława Prusa dobitnie pokazuje, że w XIX wieku wyznacznikiem pozycji społecznej było głównie pochodzenie, a majątek nie był w stanie zapewnić szacunku i uznania.

„Wielki Gatsby” reż. Baz Luhrmann – tytułowy bohater zarobił ogromne pieniądze, jednak nie zapewniły mu one miłości ukochanej Daisy ani szacunku wśród przedstawicieli wyższych warstw społecznych.
  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst