Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Marzenia odgrywają niezwykle ważną rolę zarówno dla jednostek, jak i zbiorowości. Doskonale pokazał to Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”.

- Cezary Baryka uległ fascynacji rewolucją, która pojawiła się w Baku, ponieważ jako młody człowiek szukał akceptacji.
- Uwierzył, że ideologia jest jedynym sposobem na spełnienie jego marzeń.
- Niestety z czasem Cezary dostrzegł niszczącą siłę rewolucji i jej destrukcyjny wpływ na jednostki i zbiorowość.
- Utracone złudzenia stały się przyczyną rozczarowania i osamotnienia bohatera.
- Wizja „szklanych domów” stworzona przez ojca okazała dla niego kolejnym zawodem.
- Dla schorowanego Seweryna były jednak pewnym rodzajem pocieszenia i wyrazem jego tęsknoty za ojczyzną.
- „Przedwiośnie” doskonale pokazuje, że marzenia są potrzebne zarówno w życiu jednostki, jak i zbiorowości, ponieważ to właśnie one pozwalają zmieniać świat na lepsze.
- W realizacji marzeń trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie uda się zrealizować, a konfrontacja wyidealizowanych wizji z rzeczywistością może okazać się źródłem rozczarowania.

„Don Kichot z La Manchy” Miguel de Cervantes Saavedra – Don Kichot był idealistą, który uwierzył, że może stać się niczym bohaterowie czytanych przez niego średniowiecznych książek o rycerzach. Jego postać może budzić rozbawienie, jednak jego marzenia pozwoliły mu zyskać życiowy cel i motywowały go do działania i czynienia dobra;
  Dowiedz się więcej
1  Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst