Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Zastosowanie hiperboli umożliwia uzyskanie efektu przejaskrawienia i wyolbrzymienia opisywanych zjawisk czy postaci. Pisarze najczęściej posługują się tym zabiegiem, by zwrócić uwagę odbiorcy i podkreślić przesłanie utworu. Przykładem dzieła, w którym autor posłużył się hiperbolizacją, jest opowiadanie „Górą Edek”.

- Marek Nowakowski posłużył się hiperbolą w opisach bohaterów i wydarzeń.
- Umożliwiła ona stworzenie klimatu opowiadania i uzyskanie silnego efektu w krótkiej treści.
- Dzięki hiperboli wyraźnie dostrzeżesz fizyczną różnicę między postawnym „Edkiem” siedzącym za kierownicą dużego forda a szczupłym, niskim młodzieńcem z małego fiata.
- Ponadto zauważysz różnicę w ich zachowaniu i życiowej postawie.
- Dzięki hiperbolizacji masz wrażenie, że czytasz o czymś wyjątkowo zajmującym, podczas gdy jest to tylko opis zwyczajnej sceny na jednej z ulic.
- Hiperbolizacja posłużyła Nowakowskiemu także do przedstawienia refleksji na temat otaczającej go rzeczywistości.

„Stepy akermańskie” Adam Mickiewicz – użycie hiperboli pozwoliło stworzyć odpowiednią atmosferę w utworze i oddać piękno opisywanych miejsc;
  Dowiedz się więcej