Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Emigracja to pojęcie o dwóch obliczach. Część ludzi opuszcza swój kraj dobrowolnie w poszukiwaniu pracy i szczęścia, jednak w historii nie brakuje przypadków przymusowych emigracji w celu ratowania życia tak, jak miało to miejsce w przypadku Polaków po klęsce powstania listopadowego.

- Jednym z emigrantów był Adam Mickiewicz, który o swoich doświadczeniach napisał w ostatniej części „Pana Tadeusza” zwanej „Epilogiem”.
- Poeta opisał w nim, jak wyglądało jego życie w Paryżu podczas emigracji i wyjaśnił powody opuszczenia ojczyzny.
- Mickiewicz cierpiał nie tylko z powodu tęsknoty za krajem, ale także z powodu konfliktów między polskimi emigrantami.
- Dla poety nostalgia za ojczyzną była inspiracją do napisania „Pana Tadeusza”, a przywoływanie wspomnień z dziecięcych lat było dla niego okazją do oderwania się od emigracyjnej rzeczywistości.
- „Pan Tadeusz” miał obudzić w Polakach uśpiony patriotyzm i doprowadzić do zjednoczenia rodaków.

„Moja piosnka II” Cyprian Kamil Norwid – podmiot liryczny wspomina ojczyznę, która kojarzy mu się z bocianami i pobożnymi ludźmi szanującymi tradycję. Największy smutek wzbudza w nim świadomość, że nie może wrócić do ukochanej ojczyzny;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst