Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Na samą myśl o labiryncie z pewnością wyobrażasz sobie tajemniczą konstrukcję pełną ukrytych przejść i zakamarków. Dawniej labirynty budowano w celu ukrycia drogocennych skarbów bądź tak jak miało to miejsce w micie o Tezeuszu i Ariadnie dla bezpieczeństwa państwa.

- Labirynt przedstawiony w micie o Tezeuszu i Ariadnie został zbudowany przez Dedala.
- Konstrukcja była pełna mrocznych korytarzy, schodów i krużganków.
- Labirynt został zbudowany na prośbę króla Krety Minosa, który chciał ukryć w jego wnętrzu swojego przybranego syna Minotaura będącego pół-człowiekiem, pół-bykiem.
- Władca musiał składać mu co rok w ofierze młodych poddanych.
- Gdy do Aten przybył statek od króla Minosa, który miał zabrać siedmiu chłopców i siedmioro dziewcząt, syn króla Aten Tezeusz postanowił wyruszyć na Kretę i zamordować Minotaura.
- Pomocy bohaterowi udzieliła córka Minosa o imieniu Ariadna. Dziewczyna ofiarowała Tezeuszowi nić, która miała mu umożliwić wyjście z labiryntu.
- Mitologiczny labirynt był symbolem zła (jako miejsce ukrycia pożerającego ludzi Minotaura), sposobem na osiągnięcie chwały (dla Tezeusza) oraz metaforą życia człowieka, w którym nieustannie napotykamy różne przeszkody, a często jedynym ratunkiem jest dla nas pomoc drugiego człowieka.

„Proces” Franz Kafka – motyw labiryntu został przedstawiony pod postacią niekończących się, poplątanych korytarzy oraz poprzez symboliczne poszukiwanie przez bohatera prawdy na temat jego uwięzienia;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst