Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Różnice i nieporozumienia między ludźmi bywają źródłem konfliktów, które wpływają destrukcyjnie zarówno na jednostki, jak i na całe społeczeństwa. Skutki takich działań przedstawił Stefan Żeromski w „Przedwiośnie” na przykładzie Rosji i Polski.

- Rewolucja bolszewicka wybuchła z powodu niesprawiedliwości społecznych, a jej celem miało być wprowadzenie równości między burżuazją a wykorzystywanymi robotnikami.
- Działania rewolucjonistów wiązały się jednak głównie z kradzieżami i mordowaniem.
- W konsekwencji rewolucja przyniosła głównie chaos, zniszczenie i śmierć, a nie poprawę losu najuboższych.
- Podziały społeczne istniały także w Polsce, do której dotarł Cezary Baryka.
- Mieszkańcy dworku w Nawłoci spędzali czas na rozrywkach i posiłkach, podczas gdy w okolicznych Chłodku chłopi żyli biednie i skupiali się jedynie na zdobywaniu jedzenia i opału.
- Stefan Żeromski w swojej powieści pokazał, jak wielkie zagrożenia dla kraju niosą różnice między jej obywatelami.
- Według niego to właśnie one są przyczyną konfliktów i utraty wolności.
- Obserwowanie, jakie konsekwencje niesie brak równości społecznej, wywołał w Cezarym bunt i pozwolił mu ukształtować w sobie przekonanie, że jedynie współpraca pozwoli poprawić sytuację w ojczyźnie.

„Nie-boska komedia” Zygmunt Krasiński – podobnie jak w „Przedwiośniu” wieloletni ucisk najniższych warstw społecznych przez szlachtę spowodował bunt i wybuch rewolucji, która nie przyniosła jednak poprawy sytuacji w kraju;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst