Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile jesteś w stanie zrobić dla swojej ojczyzny? Z takimi dylematami zmagało się wielu Polaków w czasach wojen i konfliktów. W literaturze znajdziesz przykłady bohaterów, którzy dla ojczyzny byli gotowi oddać życie. Jednym z nich był Kordian z dramatu Juliusza Słowackiego.

- Kordian nie urodził się prawdziwym patriotą. W młodości był zagubiony i wrażliwy, a na skutek nieszczęśliwego uczucia do starszej od siebie kobiety próbował odebrać sobie życie.
- W poszukiwaniu własnej drogi życiowej bohater wyruszył w podróż po Europie.
- To właśnie ta wędrówka zakończona monologiem na szczycie Mont Blanc pozwoliła mu odkryć swój życiowy cel, jakim stała się walka o wolność ojczyzny.
- Według Kordiana jedynym sposobem na ratunek dla polskiego narodu było zamordowanie cara. Mężczyzna podjął się tego zadania, choć wiedział, że jeśli zrealizuje swój plan, straci życie.
- Historia przedstawiona w „Kordianie” miała pokazać Polakom, że samotna walka i nieprzemyślane działania nie są metodą na pokonanie zaborców.

„Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz – tytułowy bohater dla dobra ojczyzny był gotów porzucić szczęśliwe życie małżeńskie, a także zdradzić swój honor rycerski, a ostatecznie ponieść śmierć;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst