Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ludzie wyróżniają się spośród innych zwierząt tym, że kierują się nie tylko pierwotnymi instynktami, ale także ustalonymi w świecie normami moralnymi. Niestety jak pokazuje historia, w sytuacjach ekstremalnych także człowiek stara się przetrwać za wszelką cenę, co dla niektórych jest jednoznaczne z porzuceniem swojego człowieczeństwa. Gustaw Herling-Grudziński w „Innym świecie” pokazał jednak, że istnieją sposoby na zachowanie ludzkiej godności nawet w skrajnych warunkach.

- W tragicznych warunkach panujących w rosyjskich łagrach większość osadzonych ulegała stopniowej destrukcji i zatracała humanitarne odruchy.
- Niektórzy więźniowie starali się jednak zachować swoje człowieczeństwo poprzez okazywanie litości towarzyszom niedoli czy dzielenie się jedzeniem.
- Pomocny okazywał się także kontakt z rodziną czy poszukiwanie bliskich relacji w obozie.
- Dla części obozowiczów wybawieniem okazywała się modlitwa lub kontakt ze sztuką.
- Sposobem na pozostanie człowiekiem był także bunt i męczeństwo, które zapewniały poczucie wolności (tak postępował Kostylew).
- Autor okazał swoje zrozumienie dla postępowania współwięźniów, tłumacząc to tym, że ludzie mogą zachowywać się po ludzku tylko w ludzkich warunkach, a takich zdecydowanie nie było w Jercewie.
- Na podstawie zachowań niektórych z towarzyszy pokazał jednak, że nawet w ekstremalnej sytuacji można zachować człowieczeństwo.

„Lista Schindlera” reż. Steven Spielberg – dla niemieckiego przedsiębiorcy Oskara Schindlera sposobem na zachowanie człowieczeństwa było niesienie pomocy Żydom zagrożonym śmiercią w obozach koncentracyjnych.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata Gustawa" Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst