Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


W historii Polski było wiele krytycznych momentów, które okazały się testem odwagi i waleczności społeczeństwa. O tym, jakie postawy przyjmowali Polacy w sytuacji zagrożenia, możesz przeczytać w „Potopie” Henryka Sienkiewicza.

- W obliczu zagrożenia ze strony Szwedów Polacy potrafili się zjednoczyć i wspólnie walczyć o wolność.
- Dowodem ich odwagi w „Potopie” jest obrona Jasnej Góry.
- Gdy wojownicy wątpliwi w zwycięstwo otuchy dodawał im ksiądz Kordecki, który sam nie walczył, jednak jego wiara udzielała się pozostałym.
- Z drugiej strony Sienkiewicz w „Potopie” pokazał tchórzostwo polskich szlachciców i przedkładanie przez nich własnego dobra ponad dobro ojczyzny.
- Dla własnych korzyści byli gotowi oddać Polskę bez walki.
- Sienkiewicz pokazał także, jak ogromną rolę w zwycięstwie odgrywa postać dowódcy.

„Dżuma” Albert Camus – mieszkańcy Oranu przyjmowali różne postawy wobec epidemii śmiertelnej choroby. Część z nich (np. doktor Rieux) aktywnie walczyła z chorobą. Inni dopiero po pewnym czasie zdali sobie sprawę z zagrożenia i zaangażowali się w pomoc (np. dziennikarz Rambert). Wśród Orańczyków byli też tacy, którzy wykorzystali kryzys dla własnych korzyści (np. Cottard);
  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst