Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Lalka” ze względu na poruszaną w nim tematykę społeczną, to utwór uznawany za najwybitniejsze dzieło polskiego pozytywizmu. Bolesław Prus z wielkim realizmem pokazał, że arystokrację i biedotę różnił nie tylko majątek, ale także światopogląd i mentalność.

- Wśród ludności Warszawy najbardziej wyróżniali się arystokraci, którzy byli ludźmi próżnymi, skupionymi głównie na wystawnym życiu i rozrywkach.
- Mieszczanie byli najbardziej zróżnicowaną grupą społeczną zarówno pod kątem pochodzenia, jak i stanu posiadania.
- Na samym dole hierarchii społecznej znajdowali się biedacy z terenów Powiśla, którzy często schodzili na drogę przestępczą lub trudnili się prostytucją.
- W „Lalce” zobaczysz wiernie odwzorowaną panoramę XIX-społeczeństwa polskiego pełnego kontrastów i nierówności społecznych.
- Prus zwrócił uwagę na to, że w jednym mieście obok żyjących w eleganckich domach arystokratów mieszkali nędzarze, a różnice między nimi powodowały podziały i wzajemną niechęć.

„Przedwiośnie” Stefan Żeromski – w powieści ukazany został kontrast między bogactwem i wystawnym życiem mieszkańców dworku w Nawłoci, a ich egzystencją ich służby i mieszkających w okolicznych wsiach chłopów. Motyw biedy i bogactwa był związany także z rewolucją w Baku;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst