Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Na Twoje życie oddziałuje wiele czynników. Część z nich zależy wyłącznie od Ciebie, jednak na wiele z nich nie masz większego wpływu. Pytania dotyczącego tego, kto lub co decyduje o ludzkim życiu, stanowiło przedmiot rozważań w wielu utworach literackich, między innymi w „Lalce”.

- Stanisław Wokulski osiągnął sukces zawodowy i finansowy swoją ciężką pracą.
- W realizacji jego planów pomocne okazało się wsparcie Rzeckiego oraz zrządzenie losu, które sprawiło, że ożenił się z bogatą wdową i odziedziczył sklep Minclów.
- Postać Wokulskiego jest dowodem na to, że człowiek ma ogromny wpływ na przebieg swojego życia.
- Bohater nie miał jednak wpływu na to, w jaki sposób był postrzegany przez społeczeństwo.
- Nie udało mu się sprawić, by ukochana Izabela odwzajemniła jego uczucie ani by arystokracji darzyli go szacunkiem mimo jego pochodzenia.
- Sam Wokulski był przekonany, że nad jego życiem czuwa wyższa siła.

„Król Edyp”, „Antygona” Sofokles – członkowie rodu Labdakidów nie mogli w żaden sposób zmienić swojego losu, ponieważ był on wyznaczony przez siłę wyższą zwaną w antycznych tragediach fatum, a wszelkie próby jego zmiany jedynie przybliżały bohaterów do klęski;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst