Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


W ludzkich myślach często pojawiają się refleksje na temat sensu podejmowanych przez nas działań i całej naszej egzystencji. W literaturze znajdziesz wiele rozważań związanych z sensem ludzkiego życia, a jednym z najbardziej znanych utworów o tej tematyce jest Księga Koheleta.

- Utwór Koheleta jest ponadczasowy ze względu na poruszoną w nim tematykę przemijania i sensu życia człowieka.
- Najważniejszym przekazem płynącym z tego dzieła są słowa: „marność nad marnościami – wszystko marność”.
- Kohelet zwrócił uwagę na to, że wszyscy ludzie są równi wobec śmierci.
- W utworze można odnaleźć wskazówki na temat tego, jak wieść udane życie.

Refleksje na temat sensu życia snuło wielu pisarzy i myślicieli, w tym starożytni filozofowie (Platon, Sokrates, Arystoteles i wielu innych). W polskiej literaturze tę tematykę w swojej twórczości poruszał Jan Kochanowski.
  Dowiedz się więcej