Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W ludzkich myślach często pojawiają się refleksje na temat sensu podejmowanych przez nas działań i całej naszej egzystencji. W literaturze znajdziesz wiele rozważań związanych z sensem ludzkiego życia, a jednym z najbardziej znanych utworów o tej tematyce jest Księga Koheleta.

- Utwór Koheleta jest ponadczasowy ze względu na poruszoną w nim tematykę przemijania i sensu życia człowieka.
- Najważniejszym przekazem płynącym z tego dzieła są słowa: „marność nad marnościami – wszystko marność”.
- Kohelet zwrócił uwagę na to, że wszyscy ludzie są równi wobec śmierci.
- Kohelet co prawda uważał, że życie człowieka ma niewielką wartość, jednak nie oznaczało to według niego konieczności rezygnacji z doczesnych dóbr.
- W utworze można odnaleźć wskazówki na temat tego, jak wieść udane życie.

Refleksje na temat sensu życia snuło wielu pisarzy i myślicieli, w tym starożytni filozofowie (Platon, Sokrates, Arystoteles i wielu innych). W polskiej literaturze tę tematykę w swojej twórczości poruszał Jan Kochanowski.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst