Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Literatura to najlepsze źródło wiedzy nie tylko na temat wydarzeń historycznych, ale także tych związanych z codziennym życiem i panującymi w danym czasie obyczajami społecznymi. To właśnie tradycje i zasady często wywierały decydujący wpływ na życie bohaterów, o czym przekonasz się po lekturze „Skąpca” Moliera.

- „Skąpiec” to komedia opisująca życie XVII-wiecznej rodziny mieszkającej w Paryżu.
- Wdowiec Harpagon wychowywał dwójkę dzieci: Elizę i Kleanta, jednak zamiast na rodzinie skupiał się na gromadzeniu pieniędzy, które były najważniejszą wartością w jego życiu.
- „Skąpiec” doskonale pokazuje obraz obyczajów społecznych w XVII wieku, kiedy to głową rodziny był ojciec decydujący o finansach i przyszłości dzieci.
- W utworze dostrzeżesz także problem związany z trudną sytuacją kobiet, które nie mogły pracować, nie miały własnych pieniędzy i nie miały żadnego wpływu na swoją przyszłość.
- Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że w XVII wieku małżeństwo traktowane było jako transakcja mająca przynieść wymierne korzyści obu stronom.

„Nierządem Polska stoi”, „Zbytki polskie”, „Pospolite ruszenie” Wacław Potocki – twórczość autora stanowi krytykę wobec XVII-wiecznej szlachty, która porzuciła dawne obyczaje na rzecz zagranicznej mody oraz stawia dobro własne ponad dobro ojczyzny;


Udostępnij  Dowiedz się więcej