Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pojęcia winy i kary są przedmiotem rozważań każdego człowieka. Najwięcej zainteresowania budzi jednak kwestia pośmiertnego sądu za grzechy.
Problematykę winy i kary wymierzanej za grzechy po śmierci poruszył Dante Alighieri w „Boskiej komedii” będącej przestrogą przed grzesznym życiem.

- Autor stworzył własną wizję zaświatów, które miały składać się z 9 kręgów piekła, 9 kręgów czyśćca i 9 sfer niebiańskich.
- W zależności od tego, jakie ludzie wiedli życie na ziemi, trafiali do odpowiedniego miejsca w zaświatach.
- Według Dantego wina jest świadomym i dobrowolnym grzechem przeciwko Bogu, a kara jest nie tylko skutkiem winy, ale także odzwierciedleniem popełnionych uczynków.
- W świecie „Boskiej komedii” kary zawsze były adekwatne do winy, ale ci, którzy wyrażali żal za grzechy, mogli liczyć na łagodniejszą karę lub pobyt w czyśćcu.

„Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski – Rodion Raskolnikow za namową ukochanej Sonii dobrowolnie oddał się w ręce policji i zgodził się na zasądzoną karę;


Udostępnij  Dowiedz się więcej