Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Relacje między człowiekiem a Bogiem mają skomplikowany charakter. Jak z pewnością pamiętasz z lektury Biblii, człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, jednak ze względu na otrzymaną od niego wolną wolę i podszepty ze strony szatana zaczął buntować się przeciwko boskim postanowieniom.

- W literaturze nie brakuje przykładów bohaterów, którzy wiernie służyli Bogu.
- Doskonałym przykładem utworu, w którym została ukazana skomplikowana natura więzi człowieka z Bogiem, jest Księga Psalmów.
- Ich autor zwraca się bezpośrednio do Boga z podziękowaniem za stworzone dobra.
- Dostrzega także potęgę Stwórcy i słabość człowieka, ale mimo to wierzy, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią i kocha ludzi.
- Ponadto zwraca uwagę na to, że jedynym sposobem na osiągnięcie szczęścia jest życie w zgodzie z Bogiem.
- Najbardziej znanym psalmem jest Psalm 23, w którym Bóg został ukazany jako opiekun człowieka.

„Stworzenie Adama” Michał Anioł – na fresku przedstawiona została bliska, niemal fizyczna więź Boga z człowiekiem.
  Dowiedz się więcej
1  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z
7  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii
8  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie
9  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z
10  Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
11  Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
12  Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie
13  Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
14  Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
15  Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
16  Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
17  Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
18  Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
19  Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
20  Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów