Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Relacje między człowiekiem a Bogiem mają skomplikowany charakter. Jak z pewnością pamiętasz z lektury Biblii, człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, jednak ze względu na otrzymaną od niego wolną wolę i podszepty ze strony szatana zaczął buntować się przeciwko boskim postanowieniom.

- W literaturze nie brakuje przykładów bohaterów, którzy wiernie służyli Bogu.
- Doskonałym przykładem utworu, w którym została ukazana skomplikowana natura więzi człowieka z Bogiem, jest Księga Psalmów.
- Ich autor zwraca się bezpośrednio do Boga z podziękowaniem za stworzone dobra.
- Dostrzega także potęgę Stwórcy i słabość człowieka, ale mimo to wierzy, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią i kocha ludzi.
- Ponadto zwraca uwagę na to, że jedynym sposobem na osiągnięcie szczęścia jest życie w zgodzie z Bogiem.
- Najbardziej znanym psalmem jest Psalm 23, w którym Bóg został ukazany jako opiekun człowieka.

„Stworzenie Adama” Michał Anioł – na fresku przedstawiona została bliska, niemal fizyczna więź Boga z człowiekiem.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst