Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Stan wojenny to wyjątkowo trudny czas w polskiej historii. Uwidocznił on wiele problemów, które utrudniały funkcjonowanie naszego kraju. Jednym z najpoważniejszych okazał się dystans między władzą a obywatelami, o którym pisał Marek Nowakowski w swoim „Raporcie o stanie wojennym”.

- W czasie stanu wojennego wojsko i milicja miały nadzorować życie obywateli.
- Stosowane przez nich metody często jednak były okrutne.
- Przykład takiego zachowania znajdziesz w opowiadaniu „Boże, zmiłuj się nad Wilnem”, kiedy milicjanci bili pałkami młodych mężczyzn, a narratora aresztowali za interwencję.
- Żołnierze i milicjanci wykorzystywali swoją pozycję, by brać od ludzi łapówki („Nocny ront”) czy zmuszać ich do donosów i wymuszania zeznać („Wizyta”).
- Jako wrogów traktowali nawet młodzież („Wróg”).
- Relacje między władzą a obywatelami w tym czasie były pełne niechęci i nienawiści.
- Jedynie nieliczni przedstawiciele władz wykazywali się empatią i nie traktowali obywateli jako wrogów, a takich samych ludzi jak oni sami („Rewizja”).

„Z legend dawnego Egiptu” Bolesław Prus – Ramzes był władcą despotycznym, stawiającym państwo ponad dobro i potrzeby obywateli. Swoich poddanych surowo karał za wszelkie przejawy buntu;
  Dowiedz się więcej