Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Fatum w świecie starożytnym oznaczało siłę wyższą decydującą o losie człowieka. Zgodnie z wierzeniami starożytnych Greków przed przeznaczeniem nie było ucieczki, a wszelkie próby jego zmiany jedynie przybliżały do nieuchronnej klęski.

- W mitologii greckiej motyw fatum został wyraźnie zaznaczony w micie o rodzie Labdakidów.
- Władca Teb Lajos usłyszał w wyroczni delfickiej, że jego syn go zabije, a następnie poślubi swoją matkę.
- Gdy Lajosowi i Jokaście urodził się syn, porzucili go w lesie, jednak chłopiec został uratowany przez pasterza i trafił na dwór króla Koryntu.
- Dorosły Edyp usłyszał tę samą przepowiednię, co jego ojciec, dlatego uciekł z domu. W trakcie przypadkowej potyczki w lesie zamordował swojego rodzonego ojca, a następnie udał się w stronę Teb, gdzie rozwiązał zagadkę okrutnego sfinksa. Nagrodą dla bohatera była możliwość poślubienia Jokasty.
- Szczęśliwe życie małżonków przerwała zaraza, której źródłem było sam Edyp i ciążące nad nim fatum.
- Zrozpaczony Edyp wykuł sobie oczy, a Jokasta popełniła samobójstwo.
Los ich dzieci także był tragiczny – bracia Eteokles i Polinejkes zginęli w pojedynku, a Antygona popełniła samobójstwo.
- Mimo, że członkowie rodu Labdakidów próbowali walczyć ze swoim przeznaczeniem, ich próby jedynie zbliżały ich do nieuchronnej tragedii.
- Fatum w mitologii greckiej nie miało związku z ludzkimi czynami czy motywacjami, ponieważ nawet ludzie o dobrym sercu często kończyli tragicznie.

„Stary człowiek i morze” Ernest Hemingway – Santiago pragnął walczyć ze swoim przeznaczeniem, jednak jego wyprawa dowiodła mu, że z ciążącym nad nim fatum nie zwycięży samodzielnie.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst