Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Miasto w literaturze najczęściej jest przedstawiane jako miejsce oferujące wiele możliwości rozwoju, a zarazem mnóstwo zagrożeń. Niektórzy pisarze sięgali także po motyw miasta oblężonego, tak jak zrobił to Albert Camus w „Dżumie”.

- Akcja powieści rozgrywa się w algierskim mieście Oran.
- Bramy miasta zostały zamknięte, gdy pojawiła się w nim epidemia dżumy, co nasuwa skojarzenie z oblężeniem.
- Albert Camus skupił się przede wszystkim na przedstawieniu postaw mieszkańców miasta w związku z izolacją miasta i zagrożeniem związanym z chorobą.
- Orańczycy uwięzieni za murami miasta musieli całkowicie zmienić swój system wartości i poglądy.
- Niektórzy aktywnie walczyli z epidemią (doktor Rieux, Tarrou), inni dopiero z czasem dojrzeli do tego, by nieść pomoc potrzebującym (Rambert), a jeszcze inni wykorzystywali zaistniałą sytuację dla własnych interesów (Cottard).
- Dżuma w powieści Camus jest metaforą zła, wojen i innych zagrożeń istniejących na świecie.

„Iliada” Homer – Troja dziesięć lat dzielnie odpierała ataki Greków, którzy dokonali oblężenia miasta. Ostatecznie Troja upadła na skutek podstępu z koniem trojańskim wprowadzonym za mury;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Pytania egzystencjalne w obliczu doświadczenia cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst