Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Tango” to przykład dramatu, który powstał zgodnie z założeniami awangardowej koncepcji teatru absurdu.

- Teatr absurdu powstał w połowie XX wieku we Francji.
- Był on wyrazem buntu przeciwko formom klasycznego teatru i był silnie związany z nurtem egzystencjalizmu.
- Dramaty tego nurtu przedstawiają pesymistyczną wizję życia jako czegoś absurdalnego.
- Bohaterowie działali samotnie i zmierzali do klęski.
- W tym nurcie autorzy posługiwali się groteską, parodią, karykaturą, fantastyką oraz połączeniem komizmu i tragizmu o odwróconych funkcjach.
- W polskiej literaturze twórcą absurdów był właśnie autor „Tanga” Sławomir Mrożek.
- W dramacie połączone zostały ze sobą sceny komiczne i tragiczne, a wiele z nich ma cechy groteski.
- Bohaterowie zachowywali się niedorzecznie i sztucznie, a ponadto nie łączyły ich żadne bliższe relacje.
- Obraz rodziny, w której rodzice dążą do swobody obyczajowej, starsi członkowie rodziny nie dbają o zachowanie tradycji, a dzieci buntują się przeciwko brakowi zasad, jest absurdalny.
- Nawet śmierć w utworze ma cechy komizmu.

„Białe małżeństwo”, „Kartoteka” Tadeusz Różewicz – polski dramaturg inspirował się w swojej twórczości dziełami Becketta i Ionesco, a jego „Kartoteka” jest uznawana za pierwszy utwór teatru absurdu w polskiej literaturze;


Udostępnij  Dowiedz się więcej