Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Patriotyzm to postawa związana z miłością i szacunkiem do ojczyzny oraz walką o jej dobro. Motyw ten znajdziesz w wielu dziełach powstających w trudnych dla naszego kraju czasach. Jednym z nich jest „Pan Tadeusz”.

- Adam Mickiewicz napisał ten utwór, gdy przebywał na emigracji w Paryżu.
- „Pan Tadeusz” miał zjednoczyć Polaków, dodać im otuchy po klęsce powstania listopadowego i obudzić w nich wolę walki.
- W utworze na szczególną uwagę zasługuje postać Jacka Soplicy jako wzorowego patrioty.
- Patriotyzm w „Panu Tadeuszu” jest związany także z kultywowaniem polskich tradycji i obyczajów przez mieszkańców dworku w Soplicowie.
- Opis tradycji patriotycznych miał przypomnieć o ważnych wartościach narodowych.
- Przypomnienie piękna ojczystego krajobrazu i polskiej kultury miało zachęcić emigrantów do pojednania i zachęcić ich do wspólnej walki o odzyskanie niepodległości.

„Wesele” Stanisław Wyspiański – utwór pokazuje jak odejście od tradycji patriotycznych i pogrążenie się w marazmie utrudniało odzyskanie niepodległości;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst