Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Okres dorastania jest zdecydowanie jednym z najtrudniejszych w ludzkim życiu głównie ze względu na zagrożenia, jakie niesie świat dla łatwo ulegających manipulacjom nastolatków. Problem dojrzewania i odkrywania swojej roli w społeczeństwie jest szczególnie ciężki w sytuacjach ekstremalnych, takich jak wojna czy rewolucja. O tym, jaki wpływ te trudne doświadczenia mają na dorastającego bohatera, przekonasz się w trakcie lektury „Przedwiośnia”.

- Okres dorastania Cezarego Baryki zbiegł się z wyjazdem jego ojca na wojnę.
- Brak ojcowskiego nadzoru sprawił, że Cezary buntował się przeciwko matce i szkole, a także zainteresował się rewolucją.
- Cezary naiwnie uwierzył w hasła głoszone przez bolszewików, a prawdę o rewolucji zaczął dostrzegać, dopiero gdy jego matka zaczęła chorować, a następnie zmarła.
- Po śmierci Jadwigi, chłopiec przypadkowo spotkał ojca, z którym wyruszył do Polski.
- Ojczyzna rozczarowała bohatera, który na różne sposoby próbował w Polsce odkryć sens życia (udział w wojnie polsko-sowieckiej, pobyt w Nawłoci, romans z Laurą).
- Historia Cezarego pokazuje, jak wielki wpływ na młodego człowieka ma otoczenie, w którym dorasta i jak łatwo nim manipulować.
- Dorastanie Cezarego było o tyle trudne, że poza zwyczajnym młodzieńczym buntem musiał także odkryć swoją rolę w społeczeństwie i określić swoją przynależność narodową.
- Ostatnia scena powieści pokazuje jednak, że Cezary nie był jeszcze w pełni ukształtowanym człowiekiem i nadal próbował określić swoje poglądy.

„Syzyfowe prace” Stefan Żeromski – dorastanie Marcina Borowicza było związane z odkrywaniem przez niego swojej tożsamości narodowej. Jego droga nie była prosta, a bohater wiele razy błądził, jednak ostatecznie udało mu się odnaleźć w sobie miłość do ojczyzny;
  Dowiedz się więcej
1  Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst