Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Obrońcy ojczyzny to ludzie, którzy zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. W literaturze nie zawsze są oni jednak ukazywani jako urodzeni patrioci, a jako ludzie, którzy musieli dojrzeć do tego, by poświęcić swoje życie dla ojczyzny.

- Andrzej Kmicic w młodości był gwałtownym człowiekiem i hulaką.
- Dopiero miłość do Oleńki i zdrada przez Radziwiłłów skłoniły go do zmiany postępowania.
- Kmicic postanowił zrehabilitować się w oczach społeczeństwa i Oleńki poprzez służbę ojczyźnie.
- Z czasem bohater stał się prawdziwym patriotą i wielokrotnie wykazywał się wielką odwagą, narażając swoje życie dla króla i ojczyzny.
- Zasługi Kmicica docenił sam król Jan Kazimierz, który wyraził swoje uznanie dla jego postawy.
- Postać obrońcy ojczyzny w „Potopie” to człowiek gotowy zmienić się i poświęcić osobiste szczęście dla ojczyzny.
- W utworze pokazane są także patriotyczne postawy innych bohaterów (Wołodyjowski, Skrzetuski), którzy lojalnie walczyli w obronie kraju.

„Gloria victis” Eliza Orzeszkowa – autorka pokazała, że w obronie ojczyzny stają nie tylko wybitne jednostki i wielcy dowódcy, ale przede wszystkim zwykli młodzi ludzie, którzy poświęccacją dla ojczyzny swoje życie;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst