Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Zło istnieje już od chwili stworzenia świata i zawsze skrycie czeka, by zaatakować. Jako ludzie możemy przyjąć wobec niego różne postawy, tak jak robili to bohaterowie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

- W obozie w Jercewie panował zupełnie inny kodeks moralny i zasady niż na wolności.
- Tragiczne warunki sprawiały, że więźniowie, chcąc przetrwać, zatracali swoje człowieczeństwo.
- Wielu z nich nie potrafiło walczyć ze złem i zaczynali kraść, gwałcić i mordować.
- Niektórzy z mieszkańców jercewskiego obozu próbowali walczyć ze złem.
- Przykładem może być Rusto Karinen, który próbował uciec z obozu, Kostylew opalający rękę w ogniu, by nie pracować na rzecz systemu czy Grudziński, który chciał przyjąć na siebie karę Kostylewa.
- Autor wyraził jednak zrozumienie dla brutalnego zachowania współwięźniów, ponieważ sądził, że w zniekształconej rzeczywistości obozu i nieludzkich warunkach ludzie nie potrafili zachowywać się po ludzku.
- Jedynie nieliczni nie akceptowali wszechobecnego zła i pragnęli zachować swoje człowieczeństwo nawet najdrobniejszymi gestami.

„Dżuma” Albert Camus – mieszkańcy Oranu przyjmowali różne postawy wobec epidemii postrzeganej jako przenośnia zła. Doktor Rieux nie poddawał się w walce z chorobą mimo śmierci setek osób. Rambert dopiero z czasem dojrzał do tego, by zaangażować się w pomoc, a Cottard uległ złu i wykorzystał chaos w mieście dla własnych korzyści;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata Gustawa" Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst