Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W polskiej literaturze znajduje się wiele symboli nawiązujących do kondycji naszego kraju. Jednym z nich stał się „chocholi taniec”, który powinieneś znać z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

- Chochoł to słomiane okrycie, którego zadaniem była ochrona roślin przed mrozem.
-W „Weselu” Chochoł był także postacią fantastyczną, która zjawiła się w bronowickiej chacie na zaproszenie Poety i Racheli.
- W ostatniej scenie dramatu Chochoł poprosił Jaśka o podanie skrzypiec i odebranie gościom trzymanych kos.
- Zaczął grać usypiającą melodię, która rzuciła na gości czar i pogrążyła ich w niemocy.
- Symbolika „chocholego tańca” jest silnie związana z sytuacją Polski na przełomie XIX i XX wieku.
- Kolejne klęski działań narodowowyzwoleńczych i brak silnego przywódcy zniechęcały do podejmowania następnych działań.
- Polacy trwali więc w uśpieniu i nie podejmowali żadnych działań podobnie jak weselnicy.
- Chocholi taniec ma dwa znaczenia. Z jednej strony jest symbolem marazmu i zniewolenia, jednak z drugiej strony jest symbolem nadziei na odzyskanie niepodległości, tak jak okryte chochołem rośliny odradzają się na wiosnę.

„Melancholia” Jacek Malczewski – obraz przedstawia tajemniczą postać (Melancholię), która uniemożliwia postaciom zgromadzonym w pomieszczeniu wyjście na zewnątrz. Tematyka dzieła ma związek z trudną sytuacją Polski w XIX wieku i ma podobny wydźwięk jak chocholi taniec w „Weselu”.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst