Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Życie szlachty było interesującym tematem dla twórców literatury. Jeden z najbardziej znanych portretów polskiej szlachty znajdziesz w „Panu Tadeuszu”, którą Adam Mickiewicz uczynił bohaterem zbiorowym.

- Adam Mickiewicz pokazał, że szlachta była zróżnicowaną warstwą społeczną.
- W utworze został wykreowany obraz szlachty kultywującej staropolskie tradycje i obyczaje.
- Byli to patrioci gotowi zjednoczyć się i poświęcić własne dobro dla ojczyzny.
- „Pan Tadeusz” zawiera także barwne opisy obyczajów, zwyczajów i rozrywek szlacheckich np. biesiadowania, polowań czy grzybobrania.
- Wizerunek polskiej szlachty w utworze został wyidealizowany, a wszelkie wady zostały ukryte pod maską komizmu, ponieważ Mickiewicz pragnął utrwalić wspomnienia o odchodzących w czasach zapomnienie.
- Ponadto „Pan Tadeusz” miał przywrócić patriotycznego ducha polskim emigrantom.

„Pamiętniki” Jan Chryzostom Pasek – autor, który opisał swoje dzieje, sam był Sarmatą, jednak w utworze celowo pomijał lub umniejszał swoje wady, a jednocześnie podkreślał swoje zasługi. Świadczy to o typowej dla szlachty nadmiernej dumie i przekonaniu o własnej wyższości. W utworze pokazane zostały też inne wady Sarmatów np. pijaństwo, skłonność do awantur czy niechęć do zmian;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst