Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Człowiek zaangażowany w swoją pracę czy hobby może stać się częścią tego, co tworzy. Doskonale obrazuje to opowiadanie „Katedra”, w którym Jacek Dukaj pokazał człowieka jako cząstkę kosmicznej katedry.

- Katedra była budowlą znajdującą się na planetoidzie Róg będącej częścią Izmiraid.
- Nazwa Izmiraidy pochodziła od postaci Izmira Predú, który poświęcił swoje życie, by ratować załogę holownika „Sagittarius”.
- W miejscu jego pochówku obserwowano cudowne przypadku ozdrowień, dlatego rodzina jednego z uzdrowionych ufundowała żywokrost, z którego powstała katedra.
- Katedra nie była typowym budynkiem, a ciągle rozrastającą się półsferą, której piękno było widoczne tylko dzięki światłu.
- Jej oddziaływanie na niektórych ludzi było tak silne, że niektórzy nie mogli się od niej oddalić, bo groziło to śmiercią.
- Taki los spotkał Gazmę czy księdza Lavone, których wchłonęła Katedra.
- Izmir oraz ksiądz Lavone stali się częścią Katedry tak jak człowiek może stać się częścią swojego otoczenia.
- W końcu zaangażowanie człowieka pozostawia trwałe ślady na ziemi w formie twórczości, potomstwa czy ideologii.

„Exegi monumentum…” Horacy – w jednym z najbardziej znanych utworów starożytnych Horacy uznał, że swoją twórczością stworzył sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu, dzięki czemu zyska nieśmiertelność. W tym przypadku podobnie jak w przypadku katedry z opowiadania Dukaja człowiek włożył cząstkę siebie w swoje dzieło;


Udostępnij  Dowiedz się więcej