Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Życiowe okoliczności bardzo często wpływają na zmianę światopoglądu i relacji człowieka z otoczeniem. O tym, jakie to mogą być czynniki i w jaki sposób mogą wpłynąć na zachowanie człowieka, możesz przekonać się na podstawie „Potopu”.

- Andrzeja Kmicica poznasz w powieści jako hulakę i awanturnika zajmującego się głównie biesiadowaniem.
- Największy wpływ na zmianę postępowania bohatera miało uczucie do Oleńki, która odrzuciła go ze względu na jego charakter i okrutne zachowanie.
- Ważne okoliczności w życiu Kmicica to także łaska okazana mu przez Wołodyjowskiego oraz zdrada ze strony Radziwiłłów.
- To właśnie to okoliczności doprowadziły do całkowitej zmiany zachowania bohatera.
- Przyjął nazwisko Babinicz i zaczął angażować się w walkę na rzecz ojczyzny.

„Makbet” William Szekspir – w lojalnym rycerzu Makbecie po usłyszeniu przepowiedni o tym, że zostanie królem, obudziła się ogromna żądza władzy, którą podsycała lady Makbet, a która to doprowadziła do zamordowania króla Duncana. Życiowe okoliczności sprowadziły bohatera na drogę zbrodni i zła;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst