Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Każdy z nas inaczej podchodzi do miłości. Jedni wyrażają ją głośno i chcą poinformować o niej cały świat. Inni chcą ją przeżywać w spokoju i cieszyć się jej pięknem. O różnych obliczach miłości możesz przeczytać w „Lalce” Bolesława Prusa.

- Miłość do Izabeli stała się dla Stanisława Wokulskiego motywacją i głównym sensem życia.
- Stanisław idealizował Izabelę i nie dostrzegał jej wad i jej niechętnego stosunku do niego.
- Odtrącenie przez ukochaną spowodowało, że Wokulski załamał się i próbował popełnić samobójstwo.
- Ignacy Rzecki jako młody człowiek również przeżył nieszczęśliwą miłość, jednak w przeciwieństwie do Wokulskiego, zaakceptował swoją sytuację.
- W „Lalce” zostały pokazane również postawy bohaterów, którzy nie potrafili szczerze pokochać drugiego człowieka.
- Wśród nich wyróżniała się Izabela i Starski. Obydwoje postrzegali relacje z drugim człowiekiem jedynie jako szansę na wygodne życie.
- Bolesław Prus pokazał w powieści, że dla niektórych miłość jest sensem życia i uczuciem, dla którego warto zmienić swoje życie, podczas gdy inni traktują ją jako rozrywkę.

„Dziady” Adam Mickiewicz – główny bohater Gustaw-Konrad przeszedł wewnętrzną przemianę i z romantycznego kochanka nieszczęśliwie zakochanego w kobiecie zmienił się w człowieka darzącego miłością zniewoloną ojczyznę, dla której jest gotów poświęcić swoje życie;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst