Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Literatura służy głównie zachowywaniu dla przyszłych pokoleń świadectw ważnych wydarzeń historycznych. Współcześni pisarze także starają się utrwalić na papierze wspomnienia o historii najnowszej. W polskiej literaturze także znajdziesz takie utwory. Jednym z nich jest „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego.

- Opowiadania Nowakowskiego ukazują realia życia w stanie wojennym.
- Narrator opisywał okrucieństwo władz wobec zwykłych obywateli oraz ciągłe kontrolowanie ich życia.
- Ponadto ludzie obawiali się donosów ze strony współpracowników, sąsiadów czy krewnych.
- „Raport o stanie wojennym” jest świadectwem brutalności autorytarnej władzy i problemów, z jakimi musieli mierzyć się Polacy w okresie stanu wojennego.
- Autor pokazał także, jak odmienne postawy przyjmowali Polacy wobec tej skrajnej sytuacji.
- Marek Nowakowski posługuje się w tym utworze prostym językiem, co zwiększa realizm opisywanych wydarzeń.

„Niedziela, która zdarzyła się w środę” Mariusz Szczygieł – jest to ilustrowany fotografiami Witolda Krassowskiego reportaż o życiu w Polsce w latach 1989-1997;


Udostępnij  Dowiedz się więcej