Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Motyw przepowiedni w literaturze pełni przede wszystkim funkcję ostrzeżenia. W ten sposób pisarze chcieli przestrzec społeczeństwo przed możliwymi konsekwencjami ich działania i wskazać im właściwą ścieżkę postępowania. Wątek ten jest wyraźnie widoczny w „Weselu”.

- Motyw proroctw i przepowiedni pojawił się w scenie ukazania się ducha Jakuba Szeli jako przestroga przez kolejnym konfliktem między panami a chłopami.
- Za przepowiednię można uznać także scenę chocholego tańca (jako szansę na zbudzenie się narodu z uśpienia).
- Wątek profetyczny jest jednak najsilniej związany z postacią wróżbity kozackiego Wernyhory.
- To Wernyhora nakazał Gospodarzowi zorganizować powstanie i wręczył mu złoty róg.
- Duch ostrzegł także, że uśpienie, egoizm i prywata przyniosą zgubę.
- Słowa te okazały się prorocze, ponieważ Gospodarz ofiarował złoty róg Jaśkowi, który go zgubił, co uniemożliwiło zbudzenie uśpionego narodu do walki.
- Wyspiański wykorzystał motyw proroctw i przepowiedni w celu przedstawienia aktualnych problemów polskiego społeczeństwa, ukazania błędów i słabości rodaków, a także ofiarowanie im nadziei.

„Dziady cz. III” Adam Mickiewicz – proroctwa w dramacie są zapowiedzią losów polskiego narodu i ojczyzny, która miała dodać Polakom otuchy i wiary w odzyskanie wolności. Ponadto widzenia miały być wyrazem bliskości człowieka i Boga, który docenia swoich wiernych wyznawców;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst