Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W głowie większości ludzi wieś kojarzy się ze spokojem, ciszą i pięknymi krajobrazami. Nic dziwnego, że wielu pisarzy przedstawiało w swoich utworach życie na wsi jako idyllę. Jednym z przykładów takich dzieł są „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska.

- „Pamiętniki” stanowią zapis wspomnień autora z lat 1656-1688 i dotyczą jego służby wojskowej oraz następującego po niej osiedlenia się na jednej z wsi w Krakowskiem.
- Jan Chryzostom Pasek podczas poszukiwań żony nie zwracał uwagę na ich wygląd i charakter, a na posiadany przez nie majątek, który był wyznacznikiem pozycji społecznej.
= Po ślubie z majętną wdową życie mężczyzny było skupione wokół gospodarstwa i spraw związanych z jego funkcjonowaniem np. z pogodą, nieurodzajem czy relacjami z sąsiadami.
- Dla Paska życie ziemiańskie było ciekawe ze względu na możliwość obcowania z naturą, biesiadowania i rozwijania nowych pasji (myślistwo, hodowla wydry).
- Mężczyzna chciał być postrzegany jako idealny gospodarz, jednak jego gwałtowny charakter i skłonność do pijaństwa utrudniały mu stworzenie przyjaznych relacji w wiejskim otoczeniu.

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz – dworek w Soplicowie był oazą polskości i miejscem przestrzegania tradycji narodowych. Jego mieszkańcy byli patriotami oraz ludźmi gościnnymi postępującymi zgodnie z przyjętymi obyczajami;


Udostępnij  Dowiedz się więcej