Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Szczęście dla każdego z nas oznacza coś innego, jednak jako ludzie wszyscy dążymy do tego, by je osiągnąć. Walka o własne szczęście bywa kręta i skomplikowana, czego dowodzą losy Stanisława Wokulskiego z „Lalki”.

- W młodości dla Stanisława Wokulskiego szczęście oznaczało możliwość zdobycia wykształcenia.
- Jako dorosły człowiek bohater czuł jednak, że jego życie jest pozbawione konkretnego celu.
- Przełomem w jego życiu okazało się poznanie Izabeli Łęckiej, w której się zakochał.
- Od tej pory Wokulski robił wszystko, by zbliżyć się do ukochanej i zyskać jej aprobatę.
- Dla Łęckiej bohater poświęcił niemal wszystko, co posiadał, jednak nie udało mu się zdobyć serca arystokratki.
- Odrzucenie przez ukochaną kobietę doprowadziło go do próby samobójczej i utraty sensu życia.
- Historia Wokulskiego dowodzi jednak, że warto podjąć walkę o własne szczęście, bo ono rzadko samo staje na naszej drodze.

„Legenda o świętym Aleksym” – bohater postrzegał szczęście jako bliską relację z Bogiem, dlatego wyrzekł się ziemskich dóbr, małżeńskiego szczęścia i rozpoczął życie w ascezie;
  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst