Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Motyw władzy w literaturze pojawia się najczęściej w kontekście krytyki danego modelu władzy, jego pochwały lub przedstawienia wizji idealnego władcy. Autorzy przedstawiają także, jak żądza władzy może zniszczyć człowieka.

- W „Makbecie” motyw władzy dotyczy tytułowego bohatera.
- Usłyszane na wrzosowisku słowa obudziły w Makbecie pragnienie władzy i doprowadziły go do obsesji, którą podsycała w nim jego małżonka.
- Ostatecznie Makbet będący do tej pory wiernym poddanym zamordował króla Duncana.
- Jako król był bezwzględny i okrutny. Nie dbał o dobro poddanych, a ponadto wszędzie węszył spisek i bezwzględnie eliminował tych, których uważał za wrogów.
- W dramacie władza została przedstawiona jako przedmiot obsesyjnego pożądania, źródło zła i upadku moralnego.
- Makbetowi władza nie przyniosła szczęścia, a jedynie strach, cierpienie i śmierć.

„Rok 1984” George Orwell – utwór jest przestrogą przeciwko władzy totalitarnej kontrolującej obywateli i odbierającej indywidualizm jednostkom.
  Dowiedz się więcej