Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Powoli wkraczasz w dorosłość, co wiążę się z obowiązkami i nowymi wyzwaniami. Nic dziwnego, że czas dzieciństwa i towarzyszącej mu beztroski wspominasz z nostalgią i uśmiechem na twarzy. Takie uczucia towarzyszą każdemu człowiekowi, szczególnie jeśli przychodzi mu żyć z dala od rodzinnego domu, tak jak miało to miejsce w przypadku Adama Mickiewicza.

- Adam Mickiewicz przebywał na emigracji w Paryżu i to właśnie tam w latach 1832-1834 napisał „Pana Tadeusza”.
- Utwór powstał ze względu na tęsknotę poety za ojczyzną i szczęśliwymi latami z okresu dorastania.
- W „Panu Tadeuszu” Mickiewicz ukazał wyidealizowaną wizję ojczyzny przedstawionej jako miejsce święte i czyste, a także przynoszące spokój i szczęście.
- Taka wizja jest odzwierciedleniem tego, jak każde dziecko postrzega swój dom i ojczyznę.
- Według poety kraj dzieciństwa to czynnik, który ma duży wpływ na światopogląd i charakter człowieka.
- Dla niego samego ojczyzna i wspomnienia o niej stały się inspiracją do pisania.

„Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz – dla tytułowego bohatera ojczyzna była nadrzędną wartością w życiu. To właśnie dla jej dobra był gotów poświęcić osobiste szczęście i swój rycerski honor;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst