Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ludzkie życie jest wartością, której nie da się wycenić za pomocą pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że filozofowie i pisarze nie starali się znaleźć odpowiedzi na pytanie o to, ile jest warte ludzkie, a swoje przemyślenia wykorzystywali w swoich utworach. Przykładem dzieła zawierającego refleksje na temat wartości ludzkiego życia jest „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

- Autor „Innego świata” z perspektywy więźnia sowieckich łagrów opisywał, jak niewiele dla władz sowieckich znaczyło ludzkie życie.
- Władze za pomocą okrutnych metod pozbawiały ludzi godności i człowieczeństwa.
- Więźniowie umierali z powodu głodu, chorób i wyczerpania, ale ich śmierć nie miała w sobie nic wzniosłego i nikt się nią nie przejmował.
- Ich życie dla systemu było wartościowe, dopóki mogli pracować.
- Jedynie nieliczni starali się zachować resztki normalności, ponieważ według nich świadczyło to o wartości ich życia.
- Według Grudzińskiego o wartości ludzkiego życia świadczy fakt, że więźniowie woleli odebrać sobie życie na własnych zasadach, co umożliwiało im zachowanie godności.

„Zdążyć przed panem Bogiem” Hanna Krall – w realiach II wojny światowej ludzie nieustannie obcowali ze śmiercią, jednak mimo to uważali życie za jedną z najważniejszych wartości, dlatego Żydzi z getta warszawskiego pragnęli samodzielnie zdecydować o sposobie umierania. Marek Edelman w trakcie pobytu w getcie musiał podejmować trudne decyzje o tym, czyje życie ocalić, a zależało to od przydatności danej osoby dla podziemia. Po wojnie jako kardiochirurg uważał życie za najcenniejszą wartość, o którą warto walczyć nawet z samym Bogiem.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata Gustawa" Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst