Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W Polsce tradycje narodowe pełnią wiele ważnych funkcji dla naszego narodu. Wzmianki o nich można odnaleźć w wielu utworach historiograficznych, które są interesującym źródłem o dawnych obyczajach i życiu naszych przodków.

- Przykładem takiego utworu jest „Kronika polska” Galla Anonima opisująca dzieje Polski od czasów Popiela aż do roku 1113.
- W utworze znajdują się wzmianki o polskich tradycjach narodowych m.in. o polskiej gościnności, zamiłowania do biesiadowania oraz znaczeniu religii chrześcijańskiej dla polskiego narodu.
- Tradycja narodowa jest jednym z fundamentów polskiej historiografii, ponieważ dzięki jej obecności w utworze, otrzymujemy interesujący obraz życia w minionych epokach.
- Podczas lektury „Kroniki polskiej” musisz jednak pamiętać, że Gall Anonim przedstawił wyidealizowany obraz polskich władców i samej Polski.

„Chłopi” Władysław Stanisław Reymont – w powieści zostały dokładnie opisane obrzędy związane z pracami polowymi oraz tradycje dotyczące ważnych wydarzeń np. ślubów czy pogrzebów;


Udostępnij  Dowiedz się więcej