Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
O tym, jak będzie wyglądał świat za kilkadziesiąt czy kilkaset lat zastanawiają się wszyscy ludzie. Na podstawie obserwowanej rzeczywistości wyciągamy wnioski i snujemy wizje przyszłości, którą chcielibyśmy postrzegać jako lepszą od tej, w której żyjemy. Także pisarze w swoich dziełach snuli refleksje nad kondycją świata i tym jak mógłby wyglądać w przyszłości.

- Przykładem utworu opisującego możliwe losy świata jest „Rok 1984” George`a Orwella.
- Akcja powieści dzieje się w Oceanii, w której władze totalitarne sprawowały nadzór nad działaniami obywateli za pomocą teleekranów i ciągłej inwigilacji.
- Ponadto został wprowadzony język zwany nowomową.
- Jakiekolwiek przejawy buntu lub krytyki wobec władzy i Wielkiego Brata były karane torturami, lub ewaporacją.
- George Orwell stworzył swoją wizję przyszłości na podstawie obserwowanych przez siebie wydarzeń i wpływu systemów totalitarnych na ludzkość.
- W swoim utworze zawarł refleksje na temat niszczącej siły stalinizmu oraz lęk o przyszłość świata, który może zostać zdominowany przez ideologię przynoszącą ludziom niepewność i strach oraz odbierającą swobodę i wolność.

„Nowy wspaniały świat” Aldous Huxley – wydawać, by się mogło, że mieszkańcy Republiki Świata żyją w dobrobycie i szczęściu, jednak w rzeczywistości byli stworzeni do odgrywania określonej roli w świecie, w którym nie było miejsca na uczucia, wolność czy bliskość. Ta antyutopijna wizja przyszłości została oparta na podstawie obserwacji autora, który dostrzegał zagrożenia związane z powszechnym postępem technologicznym i kapitalizmem;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Od szlachetnych idei doskonałego państwa do tyranii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst