Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Motyw tragizmu, jak z pewnością pamiętasz, wywodzi się z literatury starożytnej. Temat ten jest jednak na tyle uniwersalny, że odnajdziesz go w wielu utworach z późniejszych epok między innymi w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego.

- „Odprawa posłów greckich” stanowi ciekawą interpretację poety na temat wydarzeń mających miejsce przed wybuchem wojny trojańskiej.
- Akcja dramatu dotyczy przede wszystkim zgromadzenia trojańskiej rady królewskiej, która miała zdecydować, czy wydać uprowadzoną przez księcia Aleksandra Helenę Grekom, czy nie.
- Źródłem tragizmu w utworze jest konflikt między interesem jednostki (Aleksandra), a zbiorowości (Troi).
- Upadek Troi jest skutkiem egoistycznej postaw Aleksandra, przekupstwa doradców królewskich i nieudolnych rządów władcy Priamusa.
- Tragizm jednostek w utworze dotyczy Kasandry, Priamusa oraz Antenora.
- „Odprawa posłów greckich” jest alegorią sytuacji XVI-wiecznej Polski pogrążonej w chaosie.

„Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski – doktor Tomasz Judym poświęcił szansę na życie z ukochaną kobietą na rzecz pomocy najuboższym, ponieważ sądził, że bez jego pomocy wielu z nich poniesie pewną śmierć;


Udostępnij  Dowiedz się więcej