Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Już w starożytności tworzone były wizje idealnych państw zapewniających szczęście i dobrobyt. Takie utopijne wizje przyszłości są tworzone na podstawie szlachetnych idei, jednak ich urzeczywistnienie często kończy się porażką, o czym świadczy chociażby historia przedstawiona w powieści „Rok 1984”.

- Utwór George`a Orwella jest antyutopią inspirowaną istnieniem XX-wiecznych systemów totalitarnych, szczególnie stalinizmu.
- W Oceanii, gdzie toczy się akcja, panował ustrój totalitarny angsoc.
- Władze teoretycznie miały dobre intencje i marzyły o tym, by stworzyć dla obywateli idealny świat, w którym obowiązywałaby jedna, słuszna ideologia, dzięki czemu ludzie nie musieliby zastanawiać się nad tym, co jest dla nich dobre.
- Cele te były osiągane za pomocą drastycznych środków takich jak wprowadzenie nowomowy, zamontowanie teleekranów czy ciągła inwigilacja obywateli.
- Chęć sprawowania całkowitej kontroli nad obywatelami doprowadziła do tego, że władza nie wahała się ogłupiać ludność i usuwać niewygodnych obywateli.
- Taki sposób postępowania wykluczający indywidualizm jednostek i swobodę myśli doprowadził do powszechnego terroru.
- George Orwell swoją antyutopijną wizją ostrzec świat przed zagrożeniami władzy totalitarnej, dla której jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu było odebranie ludziom wolności.

„Przedwiośnie” Stefan Żeromski – w powieści ukazane zostało piekło rewolucji bolszewickiej, u której podstaw leżały hasła takie jak równość, wolność i sprawiedliwość. Ostatecznie jednak rewolucja nie przyniosła trwałych zmian i powszechnego szczęścia dla wszystkich, a strach, upadek relacji międzyludzkich i śmierć wielu niewinnych osób;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Literacka refleksja nad kondycją świata i jego przyszłością. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst