Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Asceza polega na dobrowolnym wyrzeczeniu się wygód i dóbr materialnych na rzecz udoskonalenia swojego życia religijnego. Praktyki ascetyczne są jednak nie tylko sposobem życia, ale wartością, która według ascetów jest sposobem na osiągnięcie świętości.

- Asceza wiąże się także z wartościami takimi jak czystość, ubóstwo, modlitwa i zaufanie Bogu.
- W średniowieczu postać ascety była jednym z obowiązujących ideałów osobowości.
- Rolę ascezy w życiu człowieka opisuje „Legenda o świętym Aleksym”.
- Święty Aleksy porzucił świeżo poślubioną małżonkę oraz wyrzekł się życia w dostatku na rzecz życia w ubóstwie jako żebrak i wierny sługa Boga.
- Po jego śmierci w całym Rzymie zaczęły bić dzwony, a jego ciało miało moc uzdrawiania chorych, co świadczy o tym, że udało mu się uzyskać zbawienie i został włączony w poczet świętych.
- Historia świętego Aleksego jest dowodem na to, że asceza może stać się najważniejszą wartością i sposobem na osiągnięcie celu, jakim jest życie w zgodzie z boskimi przykazaniami.

„Imię róży” Umberto Eco – autor w kreacji bohaterów wyraził swój dystans wobec praktyk ascetycznych;
  Dowiedz się więcej