Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jedną z funkcji literatury jest utrwalanie pamięci o historii świata. Zwróć jednak uwagę, że wiele utworów jest nie tylko świadectwem pamięci o wydarzeniach historycznych, ale także o ludziach, ich uczuciach i emocjach. Przykładem takiego utworu jest „Inny świat”.

- Gustaw Herling-Grudziński opisał w powieści swoje wspomnienia z pobytu w obozie pracy przymusowej w Jercewie.
- Tytuł utworu odnosi się do tego, że w łagrach panowały zupełnie inne zasady moralne i społeczne niż na wolności.
- Autor opisał mechanizm zniewolenia więźniów sowieckich łagrów.
- W jego relacji opisane zostało także codzienne życie w obozie i odmienne postawy przyjmowane przez więźniów.
- „Inny świat” utrwalił zatem nie tylko pamięć o osobistej historii Grudzińskiego, ale również o istnieniu sowieckich łagrów.

„Gloria victis” Eliza Orzeszkowa – utwór stanowi hołd Orzeszkowej dla poległych powstańców i jest próbą ocalenia w świadomości narodowej pamięci o ich poświęceniu;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst