Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Nie istnieje żaden sposób, by wycenić wartość ludzkiego życia, a jednak wielu pisarzy próbowało w swoich utworach odpowiedzieć na pytanie dotyczące wartości ludzkiego życia zwłaszcza w kontekście wojen i śmierci milionów niewinnych ofiar. Tego wyzwania podjęła się Hanna Krall w książce „Zdążyć przed panem Bogiem”.

- Więźniowie getta warszawskiego zdecydowali się zorganizować powstanie, ponieważ woleli umrzeć z bronią w ręku.
- Taka śmierć wydawała im się lepsza i bardziej godna w porównaniu do śmierci z głodu czy w komorze gazowej.
- Mieszkańcy getta pragnęli przeżyć, jednak zapomnieli o wartości życia współtowarzyszy niedoli i dla kawałka chleba byli w stanie bić i zabijać czy wydać kogoś oprawcom.
- O wielkiej wartości życia świadczy także gotowość pielęgniarki do oddania córce numerku na życie.
- Marek Edelman także miał świadomość wartości ludzkiego życia, którą nabył, gdy musiał decydować kogo ocalić z tłumu zmierzającego na pewną śmierć.
- Doświadczenia zdobyte w getcie ukształtowały jego życiową postawę i jako lekarz starał się ocalić ludzkie życie za wszelką cenę.
- Reportaż Hanny Krall jest kolejnym dowodem na to, że da się określić ceny życia.

„Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski – Rodion Raskolnikow uważał, że ludzie dzielą się na wyjątkowych przeznaczonych do wielkich celów oraz wszy, których życie nie miało większego znaczenia i służyło jedynie realizacji celów wielkich ludzi. Ponadto uważał, że ze społeczeństwa należy eliminować osoby takie jak Alona, których życie nie jest wiele warte, bo jedynie przyczyniają się do krzywdy innych;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Świadectwo heroizmu – obraz egzystencji i walki Żydów w getcie warszawskim. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Świat za murem – perspektywy życia w okupowanej Warszawie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst