Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W literaturze możesz zaobserwować, że wiara w Boga jest ważną częścią życia człowieka. Ze względu na różne okoliczności i życiowe doświadczenia ludzie przyjmowali odmienne postawy wobec Boga - wykazywali się głęboką wiarą lub wątpili w istnienie Stwórcy.

- Bóg za namową szatana postanowił sprawdzić wiarę swojego sługi Hioba.
Mężczyzna wyszedł z tej próby zwycięsko, ponieważ mimo wątpliwości nie zwątpił w sens swojego cierpienia.
- Podobną postawę do Hioba przyjmowali także inni bohaterowie np. Abraham czy święty Aleksy.

Wielu bohaterów literackich buntowało się przeciwko Bogu. Kwestionowali jego istnienie (Jan Kochanowski w „Trenach”), stawiali się na równi z nim (Konrad z III części „Dziadów”) lub wątpili w jego dobroć („Dżuma”).


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst