Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
III część ”Dziadów” to utwór, który ze względu na podejmowaną w nim tematykę narodową i nawiązania do autentycznych wydarzeń historycznych jest określany mianem dramatu narodowego. Z kolei pod kątem struktury można go określić mianem dramatu romantycznego.

- Tematyka narodowa w dramacie dotyczy prześladowań polskiej młodzieży przez rosyjskiego zaborcę oraz okrutnego traktowania ludzi skazanych na zesłanie lub więzienie.
- Ponadto Mickiewicz pisał o patriotycznej postawie Polaków oraz obojętności arystokracji i inteligencji wobec cierpień prześladowanych rodaków.
- O tym, że III część „Dziadów” jest dramatem narodowym, świadczy także koncepcja mesjanizmu zakładającego, że Polska jest wybawcą wszystkich narodów.
- Elementy romantyczne i wątki narodowe widoczne są we wszystkich aspektach utworu (zabiegach stylistycznych, słownictwie, kompozycji utworu, bohaterach).
- III część „Dziadów” jako dramat romantyczny różni się od dramatu antycznego.

Najważniejsze różnice między dramatem romantycznym, a dramatem antycznym to:
- otwarta kompozycja i zakończenie,
- odejście od łańcucha przyczynowo-skutkowego,
- zerwanie z antyczną zasadą trzech jedności,
- wprowadzenie do dramatu wątków fantastycznych i ludowych,
- synkretyzm gatunkowy i rodzajowy,
- sposób kreacji bohaterów,
- wprowadzenie scen zbiorowych,
- niesceniczność dramatu.

„Kordian” Juliusz Słowacki – dramat podobnie jak „Dziady” porusza problematykę narodową związaną z dążeniem do odzyskania niepodległości, a jego struktura pozwala na uznanie go za dramat romantyczny;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
15  Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst