Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Z własnego doświadczenia wiesz, że miłość ma różne oblicza. W literaturze szczególną popularnością poza miłością między kobietą a mężczyzną cieszy się motyw matczynej miłości.

- Wątek miłości macierzyńskiej znajduje się w „Micie o Demeter i Korze”.
- Demeter była boginią płodności i matką pięknej Kory.
- Pewnego dnia dziewczynę uprowadził bóg umarłych Hades.
- Zrozpaczona Demeter szukała ukochanej córki, a wyrazem jej smutku była klęska nieurodzaju.
- Kiedy Demeter powróciła do swojej matki, życie znów rozkwitło, a kiedy musiała wrócić do swojego męża, na świecie znów pojawił się mrok i chłód.
- Historia Demeter i Kory jest dowodem na to, że miłość matki do dziecka nie zna granic, a utrata dziecka jest dla matki źródłem największego cierpienia.

„Dziady cz. III” Adam Mickiewicz – pani Rollison jest symbolem matki Polki, która nie wahała się błagać okrutnego Senatora o zachowanie życia swojego ukochanego syna;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst